Tiếng Việt English
Phân loại sản phẩm
Biên dịch - Dịch thuật
Dịch vụ Phiên dịch
DV thành lập doanh nghiệp
Chương tŕnh khuyến măi
Từ điển
Thành viên
Tên truy cập  
Mật khẩu  
- Quên mật khẩu? Chọn ở đây
- Đăng kư miễn phí tại đây!
Sản phẩm mới
Thống kê truy cập
Khách truy cập610253
Trong 24h giờ qua1467
Đang online3
Thông tin tổng hợp
Các tin đă cập nhật

XIN CÔNG HÀM ĐỘC THÂN Ở MỸ
Công hàm độc thân c̣n gọi là giấy chứng nhận độc thân. Từ tiếng Anh có nhiều tên gọi như Letter of Non-Impediment, Certificate of No Marrriage, Single Status Letter, Verification Letter, v.v... Bên Mỹ, công hàm độc thân có thể xin ở County Recorder's Office của quận hạt nơi cư trú hay ở Vital Statistics của tiểu bang nơi cư trú.

Trước tiên, bạn liên hệ với county clerk nơi bạn cư trú v́ đăng kư kết hôn là ở country. Nếu họ không cấp th́ họ sẽ hướng dẫn bạn qua Vital Records của tiểu bang. Bạn có thể vào trang Web http://www.vietnamcon... here của Tổng Lănh sự Việt Nam ở San Francisco. Trên trang Web đó có tài liệu về địa chỉ các văn pḥng hồ sơ hộ tich.

Ở California, bạn có thể xin công hàm độc thân ở County Recorder's Office bằng cách gởi thư hay email lại cho họ hay bằng cách đích thân đến tận nơi. Bạn nào ở California th́ có thể vào trang Web http://www.dhs.ca.gov... here để t́m County Recorder của quận hạt nơi ḿnh cư trú.

Ở Texas, bạn có thể xin công hàm độc thân ở Vital Statistics của tiểu bang Texas qua mạng Internet ở trang Web http://www.dshs.state... here Ngoài ra, cũng giống như ở California, bạn cũng có thể xin công hàm đôc thân bằng cách gởi thư hay bằng cách đích thân đến tận nơi.

Khi xin công hàm ngoại giao, bạn phải cho họ biết quăng thời gian mà bạn muốn họ t́m kiếm trong sổ bộ kết hôn của họ. Thông thường, quăng thời gian đó là thời gian từ lúc bạn được 18 tuổi (nếu bạn ở nơi đó từ nhỏ đến lớn) hay từ lúc bạn di dân đến quận hạt hay tiểu bang đó cho đến lúc bạn làm đơn xin. Ngoài ra, bạn phải cung cấp cho họ ngày sanh của bạn.

Lệ phí xin công hàm độc thân thay đổi tuỳ theo mỗi nơi. Thí dụ, ở Los Angeles, lệ phí xin công hàm độc thân là 13 $ và ở Texas, lệ phí là 20 $.

 
Từ điển Số    Thư giăn    Nghiên cứu dịch thuật    Tin học    Thông tin Du lịch    Thông tin Du học
Những câu tiếng Anh thông dụng của người Mỹ
Những câu tiếng Anh thông dụng của người Mỹ
Sở Công An - 公安局
Sở Công An - 公安局
Thuật ngữ cần nhớ khi sử dụng thuốc
Thuật ngữ cần nhớ khi sử dụng thuốc
Thuật ngữ phòng cháy chữa cháy
Thuật ngữ phòng cháy chữa cháy
Thuật ngữ cà phê
Thuật ngữ cà phê
Nhiều tiềm năng hợp tác giữaViệt Nam và bang Texas (Hoa Kỳ)
Nhiều tiềm năng hợp tác giữaViệt Nam và bang Texas...
Google
 

Top  

Copyright © 2007 www.sohoavn.com. All rights reserved.
Tel: 84-8-5 404 2673 | Liên hệ